Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj.

Milenove Martyna Harazim

ul. Grottgera 1/9

41-902 Bytom

numer konta bankowego Nest Bank 46 1870 1045 2078 1066 8198 0001

2. Płatność przelew na rachunek bankowy sprzedawcy, płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez payu.pl

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu payu.pl

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Kontakt z nami

Masz pytania? Napisz do nas:

kontakt@milenove.pl

Bądź na bieżąco